Jak dotrzeć piłę taśmową?

Nowa piła taśmowa posiada niezwykle ostre zęby. Podczas pracy są jednak nieustannie narażone na pęknięcia i uszkodzenia (tzw. mikro karby), które w efekcie mogą zmniejszyć efektywność obróbki.


By tego uniknąć i zwiększyć żywotność piły taśmowej, przez pierwszy kwadrans jej pracy z materiałami trudnoskrawalnymi warto ją dotrzeć. Pozwoli to na usunięcie mikro karbów i nieznaczne zaokrąglenie zębów piły.

By dotrzeć piłę, należy zredukować posuw do poziomu odpowiadającego ok. ¼ jego wartości roboczej i rozpocząć obróbkę z prędkością ok. 30 m/min. Gdy powierzchnia przeciętego przez piłę materiału wyniesie ok. 160 cm2, można rozpocząć pracę w normalnym trybie.