Zasada doboru uzębienia

  1. Ustal kształt i rozmiar ciętego materiału. W przypadku cięcia kilku detali jednocześnie uwzględnij liczbę sztuk w pakiecie.
  2. Wybierz tabelę, której użyjesz do ustalenia uzębienia.
  3. Odczytaj wielkość podziałki znajdującej się obok rozmiaru materiału.

Docieranie piły taśmowej

Zęby nowej piły taśmowej są ostre jak brzytwa. W większości przypadków, aby przedłużyć żywotnośćtaśmy należy ją dotrzeć. W tym celu krawędzie zębów należy nieznacznie zaokrąglić, usuwając w ten sposób powstałe na skutek obróbki mikro karby. Bez przeprowadznia procedury docierania piła taśmowa będzie pracować znacznie krócej.

Docierając piłę podczas cięcia materiałów trudnoskrawalnych (np. stale narzędziowe, stale nierdzewne, stopy niklu), posuw należy zredukować o ok. 25% jego wartości roboczej. Normalną pracę można rozpocząć, gdy powierzchnia przeciętego przez pił materiału wyniesie ok. 160 cm2.

Zasada uproszczona:

Kontrola parametrów cięcia

Prędkość skrawania zależna od gatunku materiału i typu piły taśmowej. Posuw dobrany do prędkości cięcia, typu taśmy i możliwości maszyny.

Wióry

Przypalone, grube -> należy zwiększyć prędkość piły taśmowej.
Cienkie, rozdrobnione -> należy zwiększyć posuw.
Poskręcane, srebrzyste -> posuw i prędkość są właściwe.

Znaczenie płynów chłodząco-smarujących

Odprowadzanie nadmairu ciepła.
Minimalizacja tarcia.
Usuwanie wiórów.
Zalecane są uniwersalne płyny chłodząco-smarujące.
Stężenie 5-15% koncentratu w roztworze wodnym.

Dobór uzębienia

  • 13 mm x 0.6 mm: (6/10)-(8/12)-(10/14) ilość zębów na cal
  • 19 mm x 0.9 mm: (4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14)ilość zębów na cal
  • 27 mm x 0.9 mm: (2/3)-(3/4)(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-(10/14)ilość zębów na cal
  • 34 mm x 1.1 mm: (2/3)-(3/4)(4/6)-(5/8)-(6/10)-(8/12)-ilość zębów na cal
  • 41 mm x 1.27 mm: (2/3)(3/4) ilość zębów na cal